System compliance staje si臋 konieczno艣ci膮 w ka偶dej firmie, kt贸rej zale偶y na wiarygodno艣ci wobec partner贸w biznesowych..

Pomagamy przedsi臋biorcom we wprowadzeniu system贸w compliance, kt贸re u艂atwiaj膮 poruszanie si臋 w skomplikowanej i dynamicznej rzeczywisto艣ci biznesowej oraz prawnej. Nasze wsparcie koncentruje si臋 na efektywnym doradztwie w celu zapewnienia zgodno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci z przepisami prawa, regulacjami wewn臋trznymi oraz normami etycznymi i przyj臋tymi standardami post臋powania. Doradzamy w zakresie zarz膮dzania ryzykiem i jak w najlepszym dopasowaniu struktury, proces贸w biznesowych i profilu organizacji. Wskazujemy z jednej strony jak ograniczy膰 ryzyka sankcji prawnych, strat finansowych, utraty reputacji, zabezpieczy膰 ci膮g艂o艣膰 prowadzonej dzia艂alno艣ci, a z drugiej pomagamy wzmocni膰 konkurencyjno艣膰 i pozycj臋 rynkow膮 przedsi臋biorstw.

Pomagamy w tworzeniu sp贸jnych system贸w compliance, uwzgl臋dniaj膮cych indywidualne oczekiwania Klienta oraz specyfik臋 okre艣lonej bran偶y.

Zakres naszego doradztwa w ramach specjalizacji Compliance obejmuje:

Audyt przedsi臋biorstwa i analiz臋 ryzyka

Audyt jest jednym z najwa偶niejszych element贸w wdro偶enia systemu compliance, pozwala oceni膰 kondycj臋 organizacji w zakresie uwarunkowa艅 regulacyjnych oraz zidentyfikowa膰 wszelkie obszary ryzyka. Ryzyko jest nieod艂膮cznym elementem prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Podejmuj膮c decyzje biznesowe organizacja powinna mie膰 艣wiadomo艣膰 ryzyka, jakie jest zwi膮zane z dan膮 decyzj膮.

W ramach us艂ug audytowych skupiamy si臋 przede wszystkim na:

 • ustaleniu cel贸w projektu oraz kluczowych warto艣ciach i uwarunkowaniach danej organizacji;
 • wnikliwej ocenie skuteczno艣ci dzia艂ania istniej膮cych program贸w compliance;
 • audycie istniej膮cych w sp贸艂ce procedur, uchwa艂, regulamin贸w itp.;
 • identyfikacji oraz oszacowaniu ryzyk zwi膮zanych ze zgodno艣ci膮;
 • identyfikacji przest臋pstw, kt贸re mog膮 zosta膰 pope艂nione w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 przedsi臋biorstwa.

Rezultatem audytu prawnego dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa jest szczeg贸艂owy raport, kt贸ry zawiera opis stanu faktycznego, jego ocen臋 w zakresie zgodno艣ci z prawem oraz zalecenia i wskaz贸wki co do 艣rodk贸w zaradczych, jakie nale偶y podj膮膰, aby w przysz艂o艣ci wyeliminowa膰 lub ograniczy膰 mo偶liwo艣膰 zaistnienia okre艣lonych nieprawid艂owo艣ci.

Wdro偶enie systemu compliance

W zale偶no艣ci od potrzeb, prowadzimy wdro偶enia systemu compliance w zakresie podstawowym, jak i kompleksowym. W ka偶dym przypadku wskazujemy kluczowe aspekty compliance, zapewniaj膮c organizacji dzia艂anie zgodne z prawem oraz zasadami etyki, uwzgl臋dniaj膮c ponadto wymogi w艂a艣ciwych norm ISO.

W procedurach wskazujemy nie tylko to, kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar zapewnienia zgodno艣ci, ale tak偶e wskazujemy na uprawnienia takiej osoby oraz 艣cie偶ki raportowania. W ramach wdro偶enia zajmujemy si臋 m.in. stworzeniem b膮d藕 aktualizacj膮 i uzupe艂nieniem:

 • system贸w weryfikacji kontrahent贸w (dostawc贸w / klient贸w);
 • wewn臋trznych dokument贸w w zakresie etyki w biznesie (np. kodeks etyczny, procedury na wypadek konfliktu interes贸w);
 • wewn臋trznej polityki post臋powania;
 • optymalnych rozwi膮za艅 w zakresie 艂adu korporacyjnego;
 • regulacji antykorupcyjnych;
 • um贸w o zakazach konkurencji i zachowaniu poufno艣ci;
 • procedur przeciwdzia艂ania dyskryminacji;
 • procedur zg艂aszania narusze艅 przez sygnalist贸w;
 • procedur post臋powania na wypadek kontroli organ贸w 艣cigania;
 • procedur zarz膮dzania sytuacjami kryzysowymi.

Coraz cz臋艣ciej organizacje decyduj膮 si臋 r贸wnie偶 na wdro偶enie systemu informatycznego wspieraj膮cego zarz膮dzanie zgodno艣ci膮 w organizacji (CMS, Compliance Management System) lub w ograniczonym zakresie 鈥 system贸w informatycznych do zarz膮dzania zg艂oszeniami o nieprawid艂owo艣ciach (tzw. systemy whistleblowing鈥檕we, systemy sygnalist贸w). Wspieramy Klient贸w w wyborze najbardziej skutecznych narz臋dzi.

Kompleksowe szkolenia pracownik贸w

Podnoszenie 艣wiadomo艣ci pracownik贸w to jeden z najwa偶niejszych element贸w skutecznego wdro偶enia systemu compliance. Oferowane przez nas szkolenia s膮 praktyczne i opieraj膮 si臋 na analizie konkretnych przypadk贸w. W zale偶no艣ci od potrzeb oferujemy zar贸wno kr贸tkie szkolenia eksperckie, jak i kompleksowe szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji.

W ramach szkole艅 oferujemy m.in.:

 • szkolenia i warsztaty dedykowane dla danych grup pracownik贸w (np. zakupy, sprzeda偶, dzia艂 prawny);
 • szkolenia dla zarz膮du i wy偶szej kary mened偶erskiej;
 • warsztaty po艣wi臋cone wybranym zagadnieniom compliance (np. weryfikacja kontrahent贸w, przeciwdzia艂anie dyskryminacji);
 • opracowanie planu szkole艅, dostosowanych do potrzeb organizacji.

Bie偶膮ce wsparcie kom贸rek compliance

Dobrze wdro偶ony system compliance wymaga regularnych przegl膮d贸w i audyt贸w, a tak偶e aktualizacji z uwag na zmiany w prawie. Cz臋stotliwo艣膰 testowania jest uzale偶niona od skali i przedmiotu dzia艂alno艣ci firmy i powinna by膰 uwzgl臋dniona w cyklu systemu compliance.

W ramach naszych us艂ug doradczych oferujemy bie偶膮ce wsparcia w obszarze compliance. Reprezentujemy tak偶e Klient贸w w post臋powaniach przez organami 艣cigania, organami administracji publicznej, w post臋powaniach karnych oraz cywilnych. Doradzamy w toku kontroli wykonywanych przez organy kontrolne (tzw. dawn raids).

Outsourcing roli Compliance Officera

Outsourcing roli Compliance OfficeraSzef Zarz膮dzania Zgodno艣ci膮 (Compliance Officer) powinien znale藕膰 si臋 w ka偶de strukturze organizacji. Je偶eli organizacja nie ma jeszcze Compliace Officera lub nie planuje takiej roli w swojej wewn臋trznej strukturze, w贸wczas polecamy opcj臋 outsourcingu.

W ramach outsourcingu funkcji Compliance Officera oferujemy m.in.:

 • realizacj臋 wszystkich obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przyj臋tego w organizacji modelu compliance;
 • obs艂ug臋 bie偶膮cych temat贸w w zakresie zarz膮dzania zgodno艣ci膮;
 • raportowanie do zarz膮du;
 • realizacj臋 zada艅 wynikaj膮cych z planu utrzymania zgodno艣ci.

Zg艂aszanie narusze艅 - sygnali艣ci

Kompleksowa polityka compliance wymaga r贸wnie偶 stworzenie systemu informowania o nieprawid艂owo艣ciach (whistleblowing), wraz z dedykowanymi kana艂ami anonimowego informowania oraz regulacjami dotycz膮cymi przeprowadzania 艣ledztw wewn臋trznych. Zakres naszego doradztwa w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • opiniowanie przyj臋tych w organizacji rozwi膮za艅 dotycz膮cych zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci;
 • tworzenie i wdra偶anie system贸w wczesnego ostrzegania (np. sygnalista, rzecznik praw pracowniczych, ombudsman, hotline) dopasowanych do potrzeb i specyfiki danego przedsi臋biorcy;
 • przyjmowanie i selekcj臋 zg艂osze艅 dotycz膮cych nieprawid艂owo艣ci;
 • wsparcie w ocenie zg艂aszanych nieprawid艂owo艣ci;
 • prowadzenie wewn臋trznych post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych (outsouring sta艂y lub wg zlecenia);
 • opracowanie planu dzia艂ania w kryzysowej sytuacji i rekomendacje w zakresie 艣rodk贸w zaradczych i naprawczych;
 • wsparcie w tworzeniu materia艂贸w na potrzeby komunikacji wewn臋trznej i zewn臋trznej;
 • wsparcie w wyborze najbardziej skutecznych system贸w informatycznych zarz膮dzaj膮cych zg艂oszeniami o nieprawid艂owo艣ciach (tzw. systemy whistleblowing鈥檕we, systemy sygnalist贸w).

Wprowadzenie Systemu compliance w organizacji jest procesem, kt贸ry w efekcie przynosi wymierne korzy艣ci. Obni偶a mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia ryzyka sankcji np. finansowych dla cz艂onk贸w organ贸w zarz膮dzaj膮cych, a tak偶e chroni przed utrat膮 reputacji. Ugruntowana kultura compliance to w perspektywie d艂ugofalowej umocnienie wizerunku przedsi臋biorstwa na rynku i podwy偶szenie jego warto艣ci. To tak偶e zysk w postaci lojalno艣ci partner贸w biznesowych i pracownik贸w, przek艂adaj膮cy si臋 na zwi臋kszon膮 sprzeda偶, a w konsekwencji na przewag臋 konkurencyjn膮.

kompas 01

Czy poszukujesz wsparcia w zakresie tej specjalizacji?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: