W zak艂adce Publikacje prezentowane s膮 artyku艂y zawieraj膮ce rzeczowe i rzetelne przedstawienie konkretnych zagadnie艅 prawnych z obszaru prawa ochrony konkurencji i konsument贸w, prawa 偶ywno艣ciowego, Compliance lub dotycz膮cych specyfiki pracy wewn臋trznych dzia艂贸w prawnych (in-house).

Celem publikacji jest przedstawienie istotnych kwestii prawnych w spos贸b jak najbardziej przyst臋pny dla czytelnika.

Zach臋camy do lektury!

Podw贸jna dystrybucja - wymiana informacji z klientami detalicznymi mo偶e by膰 uznane za naruszenie prawa konkurencji.

Podw贸jna dystrybucja ("dual distribution") to sytuacja, w kt贸rej dostawca dostarcza towary do sprzedawc贸w detalicznych i jednocze艣nie sam dzia艂a r贸wnie偶 jako detalista. Co do zasady porozumienia wertykalne w relacjach podw贸jnej dystrybucji s膮 obj臋te Rozporz膮dzeniem w zakresie wy艂膮cze艅 grupowych 鈥 tzn. s膮 dozwolone. Niemniej poni偶ej opisany przypadek pokazuje, 偶e wymiana informacji w systemie podw贸jnej dystrybucji mo偶e by膰 uznane za porozumienie horyzontalne, a nie wertykalne 鈥 a tym samym niedopuszczalne.

Czytaj wi臋cej

Wydanie Wytycznych karania kadry zarz膮dzaj膮cej przez Prezes UOKiK 鈥 zapowied藕 wzrostu ilo艣ci post臋powa艅 wobec manager贸w czy ujednolicenie podej艣cia?

Wed艂ug publicznie dost臋pnych informacji, Prezes UOKiK prowadzi aktualnie 4 post臋powania antymonopolowe, w kt贸rych bada dzia艂ania i zaniechania 艂膮cznie 19 os贸b zarz膮dzaj膮cych. Z zapowiedzi wynika, 偶e jeszcze w 2020 roku mo偶na si臋 spodziewa膰 decyzji zawieraj膮cych kary finansowe dla mened偶er贸w.

Czytaj wi臋cej

Czy compliance to konieczno艣膰 w czasach g膮szczu regulacji?

Wsp贸艂czesne organizacje dzia艂aj膮 w bardzo niepewnym otoczeniu biznesowym, czego dowi贸d艂 przede wszystkim kryzys 2008 roku. Potrzebuj膮 one zaawansowanych narz臋dzi pozwalaj膮cych obni偶y膰 wyst臋powanie r贸偶nego rodzaju ryzyka, jakie zawsze zwi膮zane jest z podejmowaniem decyzji biznesowych. To zadanie ma w艂a艣nie wykona膰 dzia艂 compliance.

Czytaj wi臋cej

Sojusze sieci detalicznych, grupy zakupowe 鈥 co nowego wnosi raport Komisji Europejskiej z maja 2020?

Sojusze detalist贸w (jako grupy zakupowe) s膮 znane na arenie krajowej, jak i mi臋dzynarodowej ju偶 od d艂u偶szego czasu. Zyskuj膮 na uwadze w ostatniej dekadzie w szczeg贸lno艣ci z uwagi na to, 偶e liczba tworzonych grup zakupowych ro艣nie, te istniej膮ce cz臋sto si臋 przegrupowuj膮, a niekt贸re z grup wchodz膮 w otwarte konflikty z dostawcami. 

Czytaj wi臋cej

Temat sygnalist贸w i stworzenia ram prawnych ich ochrony w Polsce wraca do dyskusji

Rz膮dowy projekt ustawy o ochronie sygnalist贸w jeszcze nie jest dost臋pny (wg wiedzy). Niemniej bardzo pr臋偶nie dzia艂a Fundacja im. S. Batorego, kt贸ra przygotowa艂a obywatelski projekt ustawy o sygnalistach.

Czytaj wi臋cej

Kontrole i przeszukania w czasie ograniczonych godzin pracy w biurze / pracy zdalnej

Organy antymonopolowe nie zwalniaj膮 tempa w czasie ogranicze艅 prawno-gospodarczych zwi膮zanych z epidemi膮. Warto mie膰 od艣wie偶one procedury na wypadek nieoczekiwanej kontroli lub przeszukania Prezesa UOKiK, szczeg贸lnie gdy w czasie trwaj膮cych ci膮gle obostrze艅, wi臋kszo艣膰 pracownik贸w (w tym tzw. kluczowych) pracuje zdalnie.

Czytaj wi臋cej

Tymczasowa wsp贸艂praca 鈥 czy nieformalna opinia UOKiK zabezpieczy przedsi臋biorc贸w?

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (UOKiK) w 艣lad za innymi europejskimi organami antymonopolowymi dostrzeg艂, 偶e wyj膮tkowe okoliczno艣ci pandemii mog膮 sk艂ania膰 podmioty gospodarcze do wsp贸艂pracy i koordynowania swoich dzia艂a艅 w celu przezwyci臋偶enia skutk贸w kryzysu ekonomicznego.

Czytaj wi臋cej

Wsp贸艂praca dostawc贸w w 艣wietle prawa konkurencji 鈥 czy pandemia zwalnia z ogranicze艅?

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska (Komisja) opublikowa艂a 鈥濿ytyczne na temat umo偶liwienia ograniczonej wsp贸艂pracy mi臋dzy przedsi臋biorstwami, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do lek贸w szpitalnych o krytycznym znaczeniu podczas epidemii COVID-19鈥 (鈥濿ytyczne鈥).

Czytaj wi臋cej

Umowy sprzeda偶y i dystrybucyjne w czasie pandemii

Prawie 20 stron praktycznych odpowiedzi dotycz膮cych prawnych aspekt贸w Um贸w sprzeda偶y i dystrybucyjnych w FMCG (cho膰 nie tylko) w czasie pandemii! Zapraszamy do wype艂nienia kr贸tkiego formularza. Na podany adres email prze艣lemy plik PDF z publikacj膮.

Czytaj wi臋cej

Sygnalista - pomoc we wczesnym ostrzeganiu, donosiciel czy te偶 uciekinier pod parasol ochronny?

Po raz kolejny wzro艣nie rola sprawnie dzia艂aj膮cego wewn臋trznego 鈥濩ompliance鈥 i kana艂贸w zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci. 

Czytaj wi臋cej

Czy porozumienia mi臋dzy sprzedawcami s膮 zawsze nielegalne?

Kim jest monopson i co z tego wynika.. odpowiedzi poni偶ej.

Czytaj wi臋cej

Dzia艂y HR poza radarem prawa konkurencji? Nic bardziej mylnego鈥

Prawo konkurencji dotyczy r贸wnie偶 dzia艂贸w HR/Personalnych. Warto wiedzie膰 czego si臋 wystrzega膰 w rozmowach bran偶owych np. na temat siatki wynagrodze艅.

Czytaj wi臋cej

Handel r贸wnoleg艂y w Unii 鈥 utrudnianie swobodnego przep艂ywu towar贸w mo偶e by膰 karane

Czy nale偶y mie膰 si臋 na baczno艣ci ustalaj膮c promocje na terenie kraju z ograniczeniem odsprzeda偶y do innego pa艅stwa Unii? O tym dlaczego wiedza na temat tzw. handlu r贸wnoleg艂ego jest istotna, kilka s艂贸w poni偶ej.

Czytaj wi臋cej

Rekomendowanie cen odsprzeda偶y 鈥 wiedza o tym JAK to robi膰 mo偶e by膰 bezcenna鈥

UOKiK zaktywizowa艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰 w zakresie porozumie艅 pionowych (wertykalnych), szczeg贸lnie w zakresie ustalania cen odsprzeda偶y i r贸偶nicowania cen oferowanych w sprzeda偶y on-line vs. sklepy tradycyjne.

Czytaj wi臋cej