W dniu 5 stycznia 2023 r. Federalna Komisja Handlu ("FTC") wyda艂a zawiadomienie o proponowanym tworzeniu przepis贸w, kt贸re sprawi艂yby, 偶e wszystkie porozumienia o zakazie konkurencji, inne ni偶 te zawarte w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 przedsi臋biorstwa, by艂yby niezgodne z prawem jako "nieuczciwa konkurencja" zgodnie z sekcj膮 5 ustawy o Federalnej Komisji Handlu.

Proponowany przepis zabrania艂by zawierania lub utrzymywania jakichkolwiek um贸w, kt贸re wyra藕nie zabraniaj膮 pracownikowi pracy dla innego pracodawcy lub prowadzenia niezale偶nej dzia艂alno艣ci gospodarczej po zako艅czeniu istniej膮cego stosunku pracy. Ponadto zakazywa艂by "faktycznych" porozumie艅 o zakazie konkurencji, kt贸re definiuje si臋 jako porozumienia, kt贸rych skutkiem jest uniemo偶liwienie pracownikowi przyj臋cia lub poszukiwania alternatywnego zatrudnienia. Proponowana zasada podaje jako przyk艂ady "faktycznych" um贸w o zakazie konkurencji zbyt szerokie umowy o zachowaniu poufno艣ci, kt贸re skutecznie wykluczaj膮 prac臋 w tej samej dziedzinie, oraz umowy, kt贸re wymagaj膮 od pracownika zwrotu koszt贸w szkolenia, je艣li odejdzie z pracy w okre艣lonym czasie.

Poniewa偶 proponowany przepis definiuje nieuczciw膮 konkurencj臋 r贸wnie偶 jako "utrzymanie" umowy o zakazie konkurencji wymaga艂by on r贸wnie偶 uniewa偶nienia istniej膮cych porozumie艅 o zakazie konkurencji, kt贸re narusza艂yby proponowany przepis. Pracodawcy byliby zobowi膮zani do przekazania pisemnego zawiadomienia o odst膮pieniu wszystkim zainteresowanym pracownikom w formie okre艣lonej przez FTC, tzn.:

Nowa zasada egzekwowana przez Federaln膮 Komisj臋 Handlu zabrania nam utrzymywania klauzuli o zakazie konkurencji w umowie o prac臋. Od dnia [DATA 180 DNI PO DACIE PUBLIKACJI OSTATECZNEJ ZASADY] klauzula o zakazie konkurencji w umowie przestaje obowi膮zywa膰. Oznacza to, 偶e po zako艅czeniu pracy dla [NAZWA PRACODAWCY]:

  1. Mo偶esz szuka膰 lub przyj膮膰 prac臋 w dowolnej firmie - nawet je艣li konkuruj膮 one z [NAZWA PRACODAWCY].
  2. Mo偶esz prowadzi膰 w艂asn膮 firm臋, nawet je艣li konkuruje ona z [NAZWA PRACODAWCY].
  3. Mo偶esz konkurowa膰 z [NAZWA PRACODAWCY] w dowolnym momencie po zatrudnieniu w [NAZWA PRACODAWCY].

Jedyny wyj膮tek od og贸lnego zakazu porozumie艅 o zakazie konkurencji dotyczy艂by porozumie艅 o zakazie konkurencji w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 przedsi臋biorstwa przez osoby posiadaj膮ce co najmniej 25% udzia艂贸w w sprzedawanym przedsi臋biorstwie. Proponowany przepis wyprzedzi艂by wszystkie niesp贸jne prawa stanowe, chyba 偶e zapewnia艂yby one wi臋ksz膮 ochron臋 pracownikom ni偶 proponowana zasada.

Zdaniem Komisji, pracodawcy maj膮 inne sposoby ochrony tajemnic handlowych i innych cennych inwestycji, kt贸re s膮 znacznie mniej szkodliwe dla pracownik贸w i konsument贸w. Pracodawcy cz臋sto usprawiedliwiaj膮 stosowanie zakazu konkurencji w relacjach ze swoimi pracownikami ochron膮 poufnych informacji i jak najlepszego wykorzystania inwestycji w szkolenia i kapita艂. Dotychczasowe dane pokazuj膮 jednak, 偶e w Kalifornii, P贸艂nocnej Dakocie i Oklahomie 鈥 trzech stanach, w kt贸rych pracodawcy nie mog膮 egzekwowa膰 klauzul o zakazie konkurencji 鈥 bran偶e, kt贸re zale偶膮 od tajemnic handlowych i innych kluczowych inwestycji, nadal kwitn膮. To pokazuje, 偶e pracodawcy maj膮 inne sposoby ochrony swoich prawnie chronionych zasob贸w.

Obecnie propozycja FTC jest na etapie konsultacji. Nast臋pnie FTC opublikuje ostateczn膮 zasad臋, kt贸ra wejdzie w 偶ycie 180 dni po publikacji. Pracodawcy nie musz膮 podejmowa膰 偶adnych natychmiastowych dzia艂a艅 w ramach proponowanej zmiany przepis贸w. Ponadto pracodawcy mog膮 chcie膰 zacz膮膰 bada膰 metody ochrony warto艣ci niematerialnych i prawnych poprzez umowy inne ni偶 zakaz konkurencji.

Nawet je艣li proponowana zasada nigdy nie zostanie uchwalona, wiele ustawodawc贸w stanowych i s膮d贸w wykazuje rosn膮c膮 niech臋膰 do szerokich lub uci膮偶liwych um贸w o zakazie konkurencji, kt贸re nie s膮 niezb臋dne do ochrony pracodawcy.

Link do propozycji FTC: FTC proposal

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: