Węglan wapnia stosowany jest jako dodatek do żywności o symbolu E170, pełni rolę regulatora kwasowości, środka przeciwzbrylającego, stabilizatora i barwnika. Węglan wapnia można znaleźć przede wszystkim w wyrobach cukierniczych, lodach, pieczywie, warzywach i owocach konserwowych, serach dojrzewających i konserwach rybnych.

Węglan wapnia (E 170) został poddany ponownej ocenie w 2011 r. przez były panel EFSA ds. dodatków do żywności i źródeł składników odżywczych dodawanych do żywności (ANS). W następstwie tej oceny zwrócono się do panelu ds. dodatków do żywności i środków aromatyzujących (FAF) o ocenę bezpieczeństwa węglanu wapnia (E 170) w odniesieniu do jego stosowania jako dodatku do żywności w żywności dla niemowląt w wieku poniżej 16 tygodni należących do kategorii żywności 13.1.5.1 (Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt) oraz w postaci przeniesionej zgodnie z załącznikiem III, Część 5 sekcja B rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

Ponadto zwrócono się do panelu FAF o zajęcie się kwestiami już zidentyfikowanymi podczas ponownej oceny dodatku do żywności stosowanego w żywności dla ogółu populacji. Proces obejmował publikację zaproszenia do składania danych, aby umożliwić zainteresowanym podmiotom gospodarczym dostarczenie wymaganych informacji w celu ukończenia oceny ryzyka.

Panel stwierdził, że nie ma potrzeby określania liczbowego dopuszczalnego dziennego pobrania węglanu wapnia (ADI) oraz że zasadniczo nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa narażenia na węglan wapnia per se przy obecnie zgłaszanych zastosowaniach i poziomach stosowania we wszystkich grupach wiekowych populacji, w tym niemowląt w wieku poniżej 16 tygodni.

W odniesieniu do spożycia wapnia wynikającego ze stosowania E 170 w żywności dla ogółu populacji i niemowląt < 16 tygodnia życia, panel stwierdził, że przyczynia się on jedynie w niewielkiej części do ogólnego narażenia na wapń w diecie.

Jednakże nieunikniona obecność aluminium w E 170 budzi obawy i należy się nią zająć. Ponadto panel stwierdził, że dane techniczne dostarczone przez IBO wspierają dalsze zmiany specyfikacji dla E 170 określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012.

Źrodło: EFSA

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: