To producent powinien dopilnowa膰, aby zastosowana nazwa odzwierciedla艂a rzeczywisty charakter u偶ytego komponentu, pozwalaj膮c na odr贸偶nienie surowca rozdrobnionego od mechanicznie odkostnionego, a w efekcie odr贸偶nienie (i wyb贸r) produktu lepszej jako艣ci od produktu, do wytworzenia kt贸rego u偶yto surowca gorszej jako艣ci.

Taka teza p艂ynie z wyroku Naczelnego S膮du Administracyjnego, kt贸ry rozstrzygn膮艂 spraw臋 ze skargi przedsi臋biorstwa na decyzj臋 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przyznania znaku jako艣ci. W omawianym stanie faktycznym, przedsi臋biorca oznakowa艂 surowiec u偶ywany w produkcji jako 鈥瀝ozdrobniony 艂oso艣鈥 podczas gdy wewn臋trzna dokumentacja i identyfikacji surowca wskazywa艂a na 鈥瀖echanicznie odkostniony produkt rybo艂贸wstwa鈥.

Prawid艂owe znakowanie 艣rodk贸w spo偶ywczych

Szczeg贸艂owe wymagania odnosz膮ce si臋 do oznakowania 艣rodk贸w spo偶ywczych zawiera rozporz膮dzenie (UE) nr 1169/2011, kt贸re w art. 6 wskazuje, 偶e ka偶demu 艣rodkowi spo偶ywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi finalnemu lub do zak艂ad贸w 偶ywienia zbiorowego musz膮 towarzyszy膰 informacje na temat 偶ywno艣ci zgodne z tym rozporz膮dzeniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a cyt. rozporz膮dzenia informacje na temat 偶ywno艣ci oznaczaj膮 informacje dotycz膮ce danego 艣rodka spo偶ywczego udost臋pniane konsumentowi finalnemu za po艣rednictwem etykiety, innych materia艂贸w towarzysz膮cych lub innych 艣rodk贸w, w tym nowoczesnych narz臋dzi technologicznych lub przekazu ustnego.

Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsument贸w w zakresie informacji na temat 偶ywno艣ci, przy uwzgl臋dnieniu r贸偶nic percepcji ze strony konsument贸w i ich potrzeb informacyjnych, z r贸wnoczesnym zapewnieniem p艂ynnego funkcjonowania rynku wewn臋trznego (art. 1 ust. 1 rozporz膮dzenia 1169/2011). Rozporz膮dzenie to okre艣la og贸lne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialno艣ci dotycz膮ce informacji na temat 偶ywno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci etykietowania 偶ywno艣ci (art. 1 ust. 2).

Przez etykietowanie - stosownie do art. 2 ust. 2 lit. j rozporz膮dzenia (UE) nr 1169/2011 - rozumie si臋 wszelkie napisy, dane szczeg贸艂owe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnosz膮ce si臋 do danego 艣rodka spo偶ywczego i umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pier艣cieniu towarzysz膮cym takiej 偶ywno艣ci lub odnosz膮cym si臋 do niej.

Etykieta jako element jako艣ci handlowej

Oznakowanie artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych jest istotnym elementem jako艣ci handlowej.

Obowi膮zkiem producenta jest wprowadzanie do obrotu produkt贸w oznakowanych zgodnie z przepisami, w spos贸b rzetelny, jasny i 艂atwo zrozumia艂y dla konsumenta. Jak wskazuje si臋 w orzecznictwie, etykieta jest wizyt贸wk膮 producenta (por.m.in. wyrok WSA w Warszawie z 19 maja 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 478/10).

Poprzez tre艣膰 etykiety producent wype艂nia obowi膮zek przekazania konsumentowi wymaganych prawem informacji. Odczytuj膮c tekst etykiety, konsument podejmuje decyzj臋 o wydaniu swoich pieni臋dzy. Wszelkie zaniedbania zakresie prawid艂owego etykietowania trzeba uzna膰 za oczywiste naruszenie interes贸w konsumenta.

Je艣li etykieta produktu nie zawiera tego, co powinna, lub jest elementem manipulacji, oznacza to, 偶e producent narusza ci膮偶膮ce na nim obowi膮zki w zakresie znakowania, a wi臋c nie mo偶e zapewni膰 wystarczaj膮co dobrej jako艣ci produkcji i/lub jej bezpiecze艅stwa.

MOM a mi臋so

Mi臋so odkostnione mechanicznie (okre艣lane r贸wnie偶 "odzyskanym mechanicznie") r贸偶ni si臋 w istotnym stopniu od wyobra偶enia "mi臋sa", jakie funkcjonuje w 艣wiadomo艣ci konsumenta. Z tego te偶 wzgl臋du wy艂膮czono je z zakresu definicji mi臋sa okre艣lonej w dyrektywie Komisji 2001/101/WE10 reguluj膮cej kwesti臋 definicji mi臋sa na potrzeby etykietowania.

W rezultacie wymagane jest wyra藕ne okre艣lenie produktu jako MOM i wskazanie gatunku zwierz臋cia, z kt贸rego zosta艂o ono uzyskane. Powy偶sz膮 zasad臋 stosuje si臋 do etykietowania produkt贸w obj臋tych unijn膮 definicj膮 "mi臋sa odkostnionego mechanicznie". Podobnie na skutek mechanicznego odkostnienia produktu rybo艂贸wstwa dochodzi do zmiany w艂a艣ciwo艣ci takiego produktu co wynika wprost z przepis贸w prawa unijnego.

Stosownie do pkt 3.4 za艂膮cznika I rozporz膮dzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj膮cego szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce higieny w odniesieniu do 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego: "Mechaniczne odkostnione produkty rybo艂贸wstwa" to produkty uzyskane wskutek usuni臋cia z nich mi臋sa za pomoc膮 艣rodk贸w mechanicznych, co prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury mi臋sa.

Komentarz

Z wyroku wynika, 偶e spos贸b i stopie艅 przetworzenia sk艂adnika produktu spo偶ywczego ma istotne znaczenie dla konsumenta. Stopie艅 przetworzenia 偶ywno艣ci wp艂ywa nie tylko na ocen臋 jako艣ci handlowej danego produktu, ale r贸wnie偶 na wymogi w zakresie prawid艂owego etykietowania.

O NAS

W Fairlegal zapewniamy praktyczne i nastawione na rozwi膮zania doradztwo w zakresie prawa 偶ywno艣ciowego. Nasz zesp贸艂 do艣wiadczonych ekspert贸w zapewnia zawsze aktualn膮 wiedz臋, bogate do艣wiadczenie i praktyczne wsparcie. Je艣li potrzebujesz pomocy lub chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej - skontaktuj si臋 z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

殴r贸d艂o: Wyrok Naczelnego S膮du Administracyjnego z dnia 17 lutego 2023 r, sygn.. II GSK 472/21

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: