Ministerstwo Zdrowia zaproponowa艂o projekt ustawy zmieniaj膮cy ustaw臋 o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia. Je艣li zostanie uchwalony, wprowadzi istotne zmiany w zasadach prezentacji i reklamy suplement贸w diety.

Za艂o偶enia projektu 鈥 jaki jest cel proponowanych zmian

W uzasadnieniu projektu podkre艣lana jest du偶a presja marketingu i ekspozycja na reklamy suplement贸w diety, kt贸ra wp艂ywa na kszta艂towanie zachowa艅 konsument贸w. Techniki wykorzystywane przez reklamodawc贸w oddzia艂uj膮 na 艣wiadomo艣膰 konsumenta, przez co po艣rednio wp艂ywaj膮 na decyzj臋 zakupu okre艣lonej kategorii 偶ywno艣ci, a tym samym na jako艣膰 spo偶ywanych produkt贸w. Nie bez znaczenia pozostaje r贸wnie偶 wykorzystywanie nie艣wiadomo艣ci konsument贸w na temat r贸偶nic pomi臋dzy suplementami diety i produktami leczniczymi. Projektodawca zauwa偶y艂 r贸wnie偶, 偶e ostatnio w艣r贸d firm dzia艂aj膮cych w sektorze spo偶ywczym modny sta艂 si臋 tzw. 鈥瀒nfluencer marketing鈥 pozwalaj膮cy dotrze膰 do wi臋kszych, bardziej zr贸偶nicowanych wiekowo grup odbiorc贸w maj膮cych 艣ci艣le okre艣lone potrzeby 偶ywieniowe.

Bior膮c powy偶sze pod uwag臋, projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie i uszczeg贸艂owienie zasad dotycz膮cych prezentacji lub reklamy suplement贸w diety w zakresie nieuregulowanym obecnie w przepisach ustawy, maj膮c na uwadze ochron臋 zdrowia i 偶ycia konsument贸w oraz podnoszenie 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa na temat suplement贸w diety. Proponowane przepisy maj膮 za zadanie uszczelni膰 aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy w obszarze suplement贸w diety.

Wiedza Polak贸w na temat suplement贸w diety oraz 艣wiadomo艣膰 istotnych r贸偶nic mi臋dzy lekami bez recepty (OTC), a suplementami diety jest na niskim poziomie. Du偶ym u艂atwieniem, ale jednocze艣nie zagro偶eniem dla kupuj膮cych jest ogromny wyb贸r suplement贸w diety zar贸wno w aptekach, sklepach, drogeriach, jak i w Internecie. Powszechna dost臋pno艣膰 suplement贸w diety oraz wszechobecny i intensywny proces reklamowy zach臋caj膮cy do ich spo偶ywania powoduje, 偶e s膮 one zbyt ch臋tnie nabywane przez konsument贸w (zw艂aszcza w obiegu pozaaptecznym). Istotne znaczenie w decyzjach zakupowych pe艂ni reklama i prezentacja suplement贸w diety zamieszczana w bezpo艣rednim punkcie obs艂ugi klienta (np. punkty kasowe). Wiele reakcji konsument贸w, w tym decyzji zakupowych, jest warunkowanych cechami dobrego przekazu reklamowego.

Nowy ustawowy wym贸g informacyjny dotycz膮cy suplement贸w diety

Projektu ustawy zak艂ada, 偶e prezentacja lub reklama suplementu diety musi zawiera膰 informacj臋 o nast臋puj膮cej tre艣ci: 鈥濻uplement diety jest 艣rodkiem spo偶ywczym, kt贸rego celem jest uzupe艂nienie normalnej diety. Suplement diety nie ma w艂a艣ciwo艣ci leczniczych鈥.

Reklama audiowizualna (np. TV, posty SM, YouTube) lub d藕wi臋kowa (np. radio, kana艂y streamingowe)

W przypadku prezentacji lub reklamy w formie audiowizualnej suplementu diety informacj臋 ww.:

 • umieszcza si臋 poziomo, nieruchomo, w dolnej cz臋艣ci prezentacji lub reklamy, na p艂aszczy藕nie stanowi膮cej nie mniej ni偶 20% jej powierzchni;
 • umieszcza si臋 w taki spos贸b, aby tekst by艂 czytelny, wyr贸偶nia艂 si臋 od kolorystyki reklamy i t艂a p艂aszczyzny, w kolorze czarnym na bia艂ym tle lub w kolorze bia艂ym na czarnym tle, o grubo艣ci stanowi膮cej 20鈥25% jej wysoko艣ci;
 • ukazuje si臋 na ekranie przez ca艂y czas emisji prezentacji lub reklamy; odczytuje si臋 w spos贸b wyra藕ny w j臋zyku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 5 sekund;
 • odczytuje si臋 podczas prezentowania opakowania suplementu diety.

W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie d藕wi臋kowej w.w. informacj臋, odczytuje si臋 w spos贸b wyra藕ny w j臋zyku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 5 sekund.

Reklama wizualna (np. plakaty, bilbordy, strony internetowe, sklepy internetowe)

W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie wizualnej ww. informacj臋:

 • umieszcza si臋 poziomo, w dolnej cz臋艣ci prezentacji lub reklamy, na p艂aszczy藕nie stanowi膮cej nie mniej ni偶 20% jej powierzchni;
 • umieszcza si臋 w taki spos贸b, aby tekst by艂 czytelny, wyr贸偶nia艂 si臋 od kolorystyki reklamy i t艂a p艂aszczyzny, w kolorze czarnym na bia艂ym tle lub w kolorze bia艂ym na czarnym tle.

Warunki prezentacji lub reklamy suplement贸w diety

Prezentacja lub reklama suplement贸w diety jest dozwolona, pod warunkiem 偶e:

 • nie jest kierowana i nie zawiera element贸w sugeruj膮cych, 偶e jej przekaz jest kierowany do ma艂oletnich do 12 roku 偶ycia, w tym ich wizerunku ani g艂osu;
 • nie wykorzystuje przedmiot贸w, znak贸w, symboli mog膮cych budzi膰 skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, piel臋gniarki, po艂o偶nej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych os贸b wykonuj膮cych zaw贸d medyczny, w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ci艣nienia, 艂贸偶ka, sprz臋tu do 膰wicze艅 fizjoterapeutycznych, wagi, ta艣my antropometrycznej;
 • nie zawiera prezentacji czynno艣ci mog膮cych budzi膰 skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, piel臋gniarki, po艂o偶nej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych os贸b wykonuj膮cych zaw贸d medyczny, w tym bada艅, wypisywania recept, sprzeda偶y w aptece lub punkcie aptecznym;
 • nie zawiera innych element贸w mog膮cych budzi膰 te same skojarzenia, co okre艣lone w pkt 2 i 3;
 • nie wykorzystuje wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, piel臋gniarki, po艂o偶nej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych os贸b wykonuj膮cych zaw贸d medyczny, a tak偶e stopni i tytu艂贸w naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • nie wprowadza w b艂膮d co do w艂a艣ciwo艣ci lub statusu suplementu diety przez zawieranie wsp贸lnego g艂贸wnego cz艂onu z nazw膮 w艂asn膮 albo powszechnie stosowan膮 wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wsp贸lnego znaku graficznego lub towarowego, kszta艂tu graficznego lub opakowania wykorzystuj膮cego podobie艅stwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu leczniczego.

Obostrzenia co do miejsca prowadzenia prezentacji lub reklamy suplement贸w diety

Prezentacja lub reklama suplement贸w diety nie mo偶e by膰 prowadzona:

 • w jednostkach systemu o艣wiaty; w podmiotach wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮;
 • w aptekach i w punktach aptecznych, z wyj膮tkiem prezentowania suplement贸w diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupuj膮cego, kt贸re musz膮 by膰 oddzielone od miejsc, na kt贸rych s膮 prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mog膮 znajdowa膰 si臋 w bezpo艣rednim s膮siedztwie punktu obs艂ugi klienta;
 • sklepach zielarsko鈥搈edycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach og贸lnodost臋pnych, o kt贸rych mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, z wyj膮tkiem prezentowania suplement贸w diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupuj膮cego, kt贸re nie mog膮 znajdowa膰 si臋 w bezpo艣rednim s膮siedztwie punktu obs艂ugi klienta.

Minimum 10 tys. z艂 kary za reklam臋 niezgodn膮 z prawem

Prezentacja lub reklama niezgodna z wymaganiami okre艣lonymi w projekcie ustawy b臋dzie podlega膰 karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci od 10 000 z艂 do 1 000 000 z艂.

Od kiedy nowe wymagania

Przewiduje si臋, 偶e ustawa wejdzie w 偶ycie po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia og艂oszenia. Obecnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych, zatem jego ostateczne brzmienie mo偶e ulec zmianie.

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: