zrzut ekranu 2021 05 13 o 20.01.40

Wdro偶enie Dyrektywy AML V, czyli przepis贸w dotycz膮cych kwestii zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieni臋dzy lub finansowania terroryzmu oraz wprowadzenie zmian, do kt贸rych zobowi膮za艂a si臋 Polska w rezultacie post臋powania naruszeniowego wszcz臋tego przez Komisj臋 Europejsk膮, nast膮pi ju偶 niebawem.

Z op贸藕nieniem, gdy偶 dopiero 10 lutego 2021 Komisja Finans贸w Publicznych oficjalnie zapozna艂a si臋 z projektem ustawy, mimo tego 偶e termin na implementacj臋 dyrektywy up艂yn膮艂 10 stycznia 2020 r. Projekt przepis贸w implementuj膮cych zosta艂 przyj臋ty przez Sejm 25 lutego 2021r. i skierowany do Senatu. W najbli偶szych tygodniach nale偶y si臋 zatem spodziewa膰, 偶e nowe przepisy stan膮 si臋 ju偶 obowi膮zuj膮cym prawem.

Kolejne ods艂ony zmian regulacyjnych w obszarze przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy, zar贸wno w wymiarze mi臋dzynarodowym, unijnym jak i krajowym, rozszerzaj膮 zakres podmiotowy stosowania przepis贸w o nowe obszary. Procedowana w艂a艣nie zmiana przepis贸w na艂o偶y nowe obowi膮zki na kolejne grupy przedsi臋biorc贸w.

W tym kontek艣cie warto wskaza膰 trzy zmiany o charakterze podmiotowym, kt贸re wynikaj膮 z nowych przepis贸w.

Rozszerzenie katalogu podmiot贸w wskazanych jako instytucje obowi膮zane

Za艂o偶enia ustawy AML w katalogu instytucji obowi膮zanych umieszcza艂y dot膮d m.in. przedsi臋biorc贸w przyjmuj膮cych lub dokonuj膮cych p艂atno艣ci za towary w got贸wce o warto艣ci r贸wnej lub przekraczaj膮cej r贸wnowarto艣膰 10 000 euro, przedstawicieli bank贸w, kas oszcz臋dno艣ciowo kredytowych, po艣rednik贸w ubezpieczeniowych, reprezentant贸w zak艂ad贸w ubezpiecze艅, funduszy inwestycyjnych, kantor贸w wymiany walut, a tak偶e notariuszy, przedstawicieli innych zawod贸w prawniczych, doradc贸w podatkowych, ksi臋gowych czy bieg艂ych rewident贸w.

W nowej ods艂onie do katalogu dodano:

  • przedsi臋biorc贸w innych ni偶 doradcy podatkowi i biegli rewidenci, kt贸rych podstawow膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 jest 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮cych na sporz膮dzaniu deklaracji, prowadzeniu ksi膮g podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyja艣nie艅 z zakresu przepis贸w prawa podatkowego lub celnego, nieb臋d膮cych innymi instytucjami obowi膮zanymi;
  • przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w obrocie dzie艂ami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami (r贸wnie偶 je艣li dzia艂alno艣膰 prowadzona jest w galeriach sztuki lub w domach aukcyjnych, gdy warto艣膰 transakcji b膮d藕 szeregu powi膮zanych transakcji, wyniesie 10.000 euro, a tak偶e podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 polegaj膮c膮 na przechowywaniu dzie艂 sztuki, przedmiot贸w kolekcjonerskich oraz antyk贸w.

Rozszerzenie katalogu podmiot贸w zobowi膮zanych do ujawnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR

W wyniku nowelizacji art. 58 ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r., do ujawnienia i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych zobowi膮zane b臋d膮 takie podmioty jak: sp贸艂ki partnerskie, sp贸艂dzielnie, stowarzyszenia podlegaj膮ce wpisowi do KRS oraz fundacje.

Obowi膮zek b臋dzie dotyczy艂 r贸wnie偶 trust贸w, kt贸rych powiernicy lub osoby zajmuj膮ce stanowiska r贸wnowa偶ne maj膮 miejsce zamieszkania lub siedzib臋 na terytorium Polski, nawi膮zuj膮 stosunki gospodarcze lub nabywaj膮 nieruchomo艣膰 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu, a tak偶e sp贸艂ek europejskich, sp贸艂dzielni europejskich oraz europejskich zgrupowa艅 interes贸w gospodarczych.

Nowy obowi膮zek b臋dzie mia艂a r贸wnie偶 instytucja obowi膮zana.

W przypadku, gdy powe藕mie potwierdzon膮 w膮tpliwo艣膰 co do prawid艂owo艣ci danych zawartych w CRBR, b臋dzie zobowi膮zana zg艂osi膰 tak膮 w膮tpliwo艣膰 podmiotowi prowadz膮cemu rejestr CRBR, tj. Ministrowi Finans贸w. Natomiast beneficjent rzeczywisty, kt贸ry nie dope艂ni艂 obowi膮zku podania instytucji obowi膮zanej danych niezb臋dnych do zg艂oszenia go w CRBR, podlega膰 b臋dzie karze pieni臋偶nej do wysoko艣ci 50 000 z艂. Obowi膮zek uzyskania przez niekt贸rych przedsi臋biorc贸w wpisu do nowego rejestru przed rozpocz臋ciem dzia艂alno艣ci pod rygorem na艂o偶enia administracyjnej kary finansowej

Charakter obrotu walutami wirtualnymi, kt贸ry daje mo偶liwo艣膰 ukrycia to偶samo艣ci, a wi臋c sprzyja wykorzystywaniu walut wirtualnych do prania pieni臋dzy, zosta艂 r贸wnie偶 dostrze偶ony przez regulator贸w. Podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 w zakresie walut wirtualnych b臋d膮 zobowi膮zane do uzyskania wpisu do nowego rejestru, jaki na te potrzeby b臋dzie prowadzi艂 Minister Finans贸w. Wej艣cie w 偶ycie nowych przepis贸w czyni z tej dzia艂alno艣ci dzia艂alno艣膰 regulowan膮, kt贸r膮 b臋dzie mo偶na prowadzi膰 jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru. Bez wzgl臋du na form臋 prawn膮 prowadzenia dzia艂alno艣ci, przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o wpis do rejestru, b臋dzie musia艂 spe艂ni膰 szereg wymog贸w 鈥 m.in. takich, jak wykazanie si臋 posiadaniem odpowiedniej wiedzy i do艣wiadczenia w zakresie walut wirtualnych czy wykazanie si臋 uprzedni膮 niekaralno艣ci膮. Wpis do rejestru b臋dzie nast臋powa艂 na podstawie elektronicznego wniosku - jego wz贸r zostanie udost臋pniony przez Ministra Finans贸w.

Na dostosowanie si臋 do nowych przepis贸w i dokonanie wpisu w rejestrze przedsi臋biorcy prowadz膮cy obecnie dzia艂alno艣膰 w zakresie wymiany walut wirtualnych b臋d膮 mieli rok. Obowi膮zek uzyskania wpisu do rejestru dotyczy tak偶e podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi na rzecz sp贸艂ek lub trust贸w w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 16 ustawy, z wyj膮tkiem radc贸w prawnych i adwokat贸w.

Podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 bez wpisu do rejestru b臋d膮 musia艂y liczy膰 si臋 z administracyjn膮 kar膮 pieni臋偶n膮 do wysoko艣ci 100.000 z艂.

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: