Inspekcja Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno-Spo偶ywczych (IJHARS) to organ, kt贸rego kontroli podlegaj膮 producenci produkt贸w spo偶ywczych. Jej celem jest zapewnienie jako艣ci handlowej.

Jakie s膮 obowi膮zki IJHARS?

IHARS sprawuje nadz贸r nad jako艣ci膮 handlow膮 artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych w produkcji i obrocie, w tym wywo偶onych za granic臋, kontroluje jako艣膰 handlow膮 artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych sprowadzanych z zagranicy, przeprowadza tak偶e kontrol臋 graniczn膮 tych artyku艂贸w oraz dokonuje oceny i wydaje 艣wiadectwa w zakresie jako艣ci handlowej artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych.

Czym s膮 zalecenia pokontrolne i jakie s膮 sankcje za ich niewykonanie?

W przypadku wykrycia nieprawid艂owo艣ci w trakcie przeprowadzanej kontroli wojew贸dzki inspektor jako艣ci handlowej artyku艂贸w rolno spo偶ywczych (WIJHARS) wydaje kontrolowanemu przedsi臋biorstwu tzw. zalecenie pokontrolne, wyznaczaj膮c jednocze艣nie termin na ich usuni臋cia.

W przypadkach, gdy przedsi臋biorca nie usunie nieprawid艂owo艣ci w wyznaczonym, wojew贸dzcy inspektorzy JHARS mog膮 wyda膰 decyzje administracyjne (na podst. Art. 40a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako艣ci handlowej artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych oraz na艂o偶y膰 kary pieni臋偶ne.

Dodatkowo organy inspekcji stosuj膮 kary pieni臋偶ne wobec os贸b, kt贸re m.in.: uniemo偶liwiaj膮 b膮d藕 utrudniaj膮 organom przeprowadzenie kontroli, wprowadzaj膮 do obrotu produkty rolno-spo偶ywcze, kt贸re nie spe艂niaj膮 wymaganej jako艣ci handlowej, b膮d藕 s膮 zafa艂szowane np. maj膮 zawy偶one zawarto艣ci sk艂adnik贸w wprowadzaj膮 do obrotu artyku艂y rolno-spo偶ywcze nieodpowiadaj膮ce jako艣ci handlowej okre艣lonej w przepisach o jako艣ci handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artyku艂贸w bez zgody wojew贸dzkiego inspektora zmieniaj膮 spos贸b zabezpiecze艅.

Naruszenie obowi膮zk贸w a obowi膮zek wymierzenia kary przez WIJHARS

W jednej ze spraw, Wojew贸dzki S膮d Administracyjny (WSA) w Warszawie wyda艂 wyrok, w kt贸rym rozstrzygni臋to kwesti臋 wykonania zalece艅 pokontrolnych i obowi膮zku wymierzenia kary za naruszenie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z art. 40a ust. 1 ustawy z 2000 r. o jako艣ci handlowej artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych.

Przedmiotem sporu by艂o skarga producenta 艣rodk贸w spo偶ywczych na decyzj臋 G艂贸wnego Inspektora Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno - Spo偶ywczych w przedmiocie kary pieni臋偶nej za wprowadzenie do obrotu artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych o niew艂a艣ciwej jako艣ci handlowej. Wojew贸dzki Inspektorat Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno-Spo偶ywczych przeprowadzi艂 bowiem kontrol臋 w sp贸艂ce w zakresie jako艣ci handlowej koncentrat贸w spo偶ywczych.

Przeprowadzona kontrola wykaza艂a, 偶e w odniesieniu do trzech rodzaj贸w produkt贸w wykryto nast臋puj膮ce naruszenia:

  • w oznakowaniu podkre艣lono graficznie informacj臋 "bez dodatku konserwant贸w";
  • producent zastosowa艂 nazw臋 produktu, sugeruj膮c膮 偶e dany sk艂adnik znajduje si臋 w jego sk艂adzie, pomimo 偶e z informacji w oznakowaniu wynika艂o, i偶 by艂o to niezgodne z prawd膮;
  • nie umieszczono w nazwie opisu technologicznego wskazuj膮cego na rodzaj produktu;
  • w oznakowaniu u偶yto sformu艂owania wskazuj膮ce, 偶e produkt posiada naturalne sk艂adniki, a kontrolowany nie przedstawi艂 dokument贸w na potwierdzenie naturalno艣ci zastosowanych aromat贸w;
  • w oznakowaniu podkre艣lono graficznie informacj臋 "bez konserwant贸w" oraz u偶yto okre艣lenia "domowy", cho膰 brak konserwant贸w by艂 typow膮 cech膮 dla tego rodzaju produkt贸w, bowiem nie stosuje si臋 ich przy tej konkretnej obr贸bce sk艂adnik贸w.

Po przeprowadzeniu post臋powania administracyjnego WIJHARS zakaza艂 wprowadzenia do obrotu zakwestionowanych partii powy偶szych produkt贸w do czasu zmiany oznakowania na zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami, nadaj膮c im rygor natychmiastowej wykonalno艣ci. Na t臋 decyzj臋 Sp贸艂ka wnios艂a odwo艂anie, a nast臋pnie w wyniku ponownie przeprowadzonego post臋powania administracyjnego WIJHARS wymierzy艂 Sp贸艂ce kar臋 pieni臋偶n膮 za wprowadzenie do obrotu koncentrat贸w spo偶ywczych o niew艂a艣ciwej jako艣ci handlowej. Nie zgadzaj膮c si臋 z powy偶szym rozstrzygni臋ciem, Sp贸艂ka ponownie z艂o偶y艂a odwo艂anie, wnosz膮c o uchylenie decyzji i umorzenie post臋powania w sprawie b膮d藕 wymierzenie kary w znacz膮co ni偶szej wysoko艣ci.

W艣r贸d zarzut贸w dot. b艂臋dnej wyk艂adni przepis贸w z zakresu prawa 偶ywno艣ciowego, sp贸艂ka podnios艂a, i偶 naruszono art. 8 oraz art. 11 k.p.a. przez wszcz臋cie post臋powania w przedmiocie na艂o偶enia kary pieni臋偶nej po kilkunastu miesi膮cach od zako艅czenia kontroli, w sytuacji, gdy skar偶膮ca w tzw. mi臋dzyczasie wykona艂a zalecenia pokontrolne, a organ nie zg艂osi艂 zastrze偶e艅 co do sposobu ich wykonania. W tym czasie uleg艂y tak偶e zmianie przepisy, co r贸wnie偶 podnios艂a strona skar偶膮ca.

WSA w Warszawie w wydanym wyroku wyrazi艂 szereg istotnych pogl膮d贸w dotycz膮cych m.in. kwestii intertemporalnych, wskazuj膮c i偶 zasadnym by艂o zastosowanie przez organ prawa obowi膮zuj膮cego w dacie kontroli u przedsi臋biorcy, a nie przepis贸w zmienionej ustawy. S膮d - odnosz膮c si臋 do zarzut贸w skargi - wskaza艂, 偶e organ mia艂 racj臋 twierdz膮c, 偶e zastosowane przepisy nie ustanawiaj膮 ram czasowych na wydanie decyzji o na艂o偶eniu kary po stwierdzeniu naruszenia z art. 40a ust. 1 ww. ustawy.

鈥淯p艂yw czasu nie powoduje bowiem wyga艣ni臋cia obowi膮zku organu do wymierzenia kary za to naruszenie. Brak tak偶e przepisu, kt贸ry uniewa偶nia艂by ten obowi膮zek na skutek wykonania przez podmiot zalece艅 pokontrolnych odnosz膮cych si臋 do naruszenia, za kt贸re nak艂ada si臋 kar臋 w decyzji鈥.

S膮d wskaza艂 r贸wnie偶, i偶 nie jest w sprawie sporny stan prawny, z kt贸rego wynikaj膮 podstawy na艂o偶onej kary, 偶e do koncentrat贸w spo偶ywczych nie mo偶na stosowa膰 substancji konserwuj膮cych. S艂uszna zatem - zdaniem S膮du - by艂a ocena organu, 偶e umieszczenie na etykiecie wyrobu gotowego sformu艂owania "bez konserwant贸w" wprowadza w b艂膮d przeci臋tnego konsumenta. Oznaczenie takie sugeruje bowiem, 偶e produkt posiada szczeg贸lne w艂a艣ciwo艣ci, podczas gdy wszystkie podobne 艣rodki spo偶ywcze posiadaj膮 takie same w tym zakresie w艂a艣ciwo艣ci. WSA utrzyma艂 zatem decyzj臋 WIJHARS w mocy i orzek艂, 偶e up艂yw czasu nie powoduje wyga艣ni臋cia obowi膮zku organu do wymierzenia kary za naruszenie.

Nadto wskaza艂, i偶 brakuje przepisu, kt贸ry uniewa偶nia艂by ten obowi膮zek na skutek wykonania przez podmiot zalece艅 pokontrolnych odnosz膮cych si臋 do naruszenia, za kt贸re nak艂ada si臋 kar臋 w decyzji. Co wi臋cej, WSA przyj膮艂 i偶, to na producencie produktu spo偶ywczego spoczywa bezwzgl臋dny obowi膮zek zapewnienia zgodno艣ci tego produktu z wymogami prawa 偶ywno艣ciowego, a fakt, i偶 tzw. przeci臋tny konsument jest osob膮 dobrze poinformowan膮, uwa偶n膮 i racjonaln膮, nie zwalnia producenta z obowi膮zku prawid艂owego oznaczania wyrob贸w.

Je艣li Twoja firma jest w trakcie kontroli WIJHARS i nie masz pewno艣ci jak post臋powa膰, zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub +48 532 990 560.

殴r贸d艂a:

  1. Wyrok Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Warszawie VI SA/Wa 2901/15
  2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jako艣ci handlowej artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z p贸藕n zm.)

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: