Rada Ministr贸w przyj臋艂a projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w oraz niekt贸rych innych ustaw, przed艂o偶ony przez Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.

Projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, kt贸ra ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji pa艅stw cz艂onkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia nale偶ytego funkcjonowania rynku wewn臋trznego w UE. Wprowadzone zostan膮 m.in. nowe przepisy dotycz膮ce zada艅 Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (UOKiK).

Najwa偶niejsze rozwi膮zania

Prezes UOKiK b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 m.in.:

  • na艂o偶enia okresowej kary pieni臋偶nej na przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie wykonuj膮 na艂o偶onych na nich obowi膮zk贸w;
  • pozyskiwania informacji od os贸b fizycznych.

Doprecyzowany zostanie przepis dotycz膮cy nak艂adania kar na zwi膮zki przedsi臋biorc贸w. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczeg贸艂owych regulacji obliczania obrotu zwi膮zku przedsi臋biorc贸w oraz jego poszczeg贸lnych cz艂onk贸w na potrzeby nak艂adania kary pieni臋偶nej oraz umo偶liwienie egzekwowania kary w przypadku niewyp艂acalno艣ci takiego zwi膮zku.

Nast膮pi zmiana sposobu ustalania kary nak艂adanej za naruszenia, do kt贸rych dosz艂o w trakcie b膮d藕 w zwi膮zku z kontrol膮 oraz wynik艂e z niezastosowania si臋 do decyzji Prezesa UOKiK. Chodzi o zast膮pienie maksymalnego pu艂apu kary okre艣lonego kwotowo, pu艂apem okre艣lonym, jako procent obrotu. Kara pieni臋偶na za te naruszenia b臋dzie nie wi臋ksza ni偶 3 proc. obrotu osi膮gni臋tego w roku obrotowym poprzedzaj膮cym rok na艂o偶enia kary.

Nowe rozwi膮zania przewiduj膮, 偶e w przypadku naruszenia przez przedsi臋biorc臋 zakazu zawierania niedozwolonych porozumie艅 lub nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej, naruszenia dopuszcza si臋 r贸wnie偶 przedsi臋biorca lub przedsi臋biorcy wywieraj膮cy decyduj膮cy wp艂yw na tego przedsi臋biorc臋.

Wzmocniona zostanie skuteczno艣膰 dzia艂ania program贸w 艂agodzenia kar, co mo偶e zach臋ci膰 potencjalnych wnioskodawc贸w do informowania organ贸w ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczaj膮cych konkurencj臋.

Wprowadzone zostan膮 nowe przepisy dotycz膮ce uzasadnienia zarzut贸w przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzut贸w b臋dzie wydawane na etapie wszcz臋cia post臋powania. Obowi膮zek ten b臋dzie dotyczy膰 post臋powa艅:

  • antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczaj膮cych konkurencj臋;
  • w sprawach praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w;
  • w sprawach o uznanie postanowie艅 wzorca umowy za niedozwolone; w sprawach nak艂adania kar pieni臋偶nych.

Doprecyzowane zostan膮 zasady wsp贸艂pracy UOKiK i Policji podczas kontroli oraz przeszukania.

Wprowadzona zostanie pi臋cioletnia kadencja Prezesa UOKiK. Rozwi膮zanie to 鈥 wraz z okre艣leniem kryteri贸w powo艂ania i odwo艂ania, jak i sposobu sprawowania tej funkcji 鈥 ma na celu zapewnienie wi臋kszej niezale偶no艣ci Prezesa UOKiK. Pozwoli tak偶e na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsument贸w w d艂u偶szej perspektywie czasu.

Je艣li uwa偶asz, 偶e mo偶e mie膰 to wp艂yw na Tw贸j biznes, zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub +48 532 990 560.

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: