Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała dwa dokumenty zawierające wytyczne w zakresie wymagań dotyczących etykietowania alergenów pokarmowych, aby pomóc branży spożywczej spełnić wymagania dotyczące umieszczania wszelkich głównych alergenów pokarmowych na etykietach żywności regulowanej przez FDA.

Etykiety żywności są potężnym narzędziem pomagającym w ochronie konsumentów przed alergiami pokarmowymi. Konsumenci mogą unikać składników, na które mogą być uczuleni lub wrażliwi w żywności, szukając konkretnego oznaczenia alergenu i czytając listę składników.

Jednym z dokumentów zawierających wytyczne jest projekt wytycznych zatytułowany "Pytania i odpowiedzi dotyczące alergenów pokarmowych, w tym wymagań dotyczących etykietowania alergenów pokarmowych w federalnej ustawie o żywności, lekach i kosmetykach (wydanie 5); Wytyczne dla przemysłu." Projekt wytycznych aktualizuje poprzednie wydanie (wydanie 4) o nowe i zmienione pytania i odpowiedzi związane z etykietowaniem alergenów pokarmowych, w tym wymagania zawarte w ustawie o bezpieczeństwie, leczeniu, edukacji i badaniach alergii pokarmowych z 2021 r. (ustawa FASTER) oraz ustawie o etykietowaniu alergenów pokarmowych i ochronie konsumentów z 2004 r. (FALCPA).

FALCPA zmieniła federalną ustawę o żywności, lekach i kosmetykach - zdefiniowała termin "główny alergen pokarmowy". Nowa regulacja wymaga, aby żywność lub składniki zawierające główny alergen pokarmowy były specjalnie oznaczone nazwą źródła alergenu. Prawo to zidentyfikowało osiem produktów spożywczych jako główne alergeny pokarmowe: mleko, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy drzewne, orzeszki ziemne, pszenicę i soję. Ustawa FASTER dodaje sezam do listy głównych alergenów pokarmowych od 1 stycznia 2023 r., co uczyni go dziewiątym głównym alergenem pokarmowym rozpoznawanym w USA.

Projekt wytycznych obejmuje:

  • Nowe pytania i odpowiedzi dotyczące wymogów dotyczących etykietowania alergenów pokarmowych, takich jak etykietowanie sezamu, mleka i jaj; znakowanie głównych alergenów pokarmowych na etykietach produktów suplementów diety; i inne problemy z etykietowaniem technicznym;
  • Zmienione pytania i odpowiedzi w celu aktualizacji i wyjaśnienia informacji przedstawionych we wcześniejszych wydaniach ostatecznych wytycznych, takich jak etykietowanie orzechów z drzew orzechowych, ryb i skorupiaków.
  • Przykłady wymagań dotyczących etykietowania.

Agencja wydała również ostateczne wytyczne o tym samym tytule, aby zachować pytania i odpowiedzi z poprzedniego wydania (wydanie 4), które nie zostały zmienione, z wyjątkiem zmian redakcyjnych, takich jak zmiana numeracji pytań i reorganizacja informacji w wytycznych.
Link do dokumentów

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: