Katechiny to związki polifenolowe, zaliczane do flawanoli. Ostatnimi czasy zyskały znacznie większą popularność, ponieważ odkryto ich prozdrowotne właściwości i wszechstronne działanie na organizm człowieka.

Co to są katechiny?

Katechiny są związkami, które występują powszechnie w codziennej diecie. Można je znaleźć przede wszystkim w herbacie (zielonej i czarnej). Znaczenie ma jej rodzaj, a dokładnie sposób produkcji. Katechiny są wrażliwe na fermentację, dlatego ich cennym źródłem będzie zielona herbata. Oczywiście inne herbaty również posiadają te związki, jednak w mniejszych ilościach.

Dla amatorów owoców w płynie - również czerwone wino zawiera katechiny. Ponadto owoce - jabłka, śliwki, brzoskwinie, morele, truskawki i wiśnie.

Wniosek o określenie ograniczeń w stosowaniu i opinia EFSA

W 2015r. Norwegia, Szwecja i Dania zwróciły się do Komisji z wnioskiem o określenie ograniczeń dla katechin, w szczególności 3-galusanu (-) epigalokatechiny (EGCG) pochodzących z ekstraktów zielonej herbaty wykorzystywanych w produkcji żywności. Kraje uzasadniały to potencjalnym ryzykiem dla konsumentów. Komisja zwróciła się zatem do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("EFSA") o wydanie opinii naukowej dotyczącej oceny bezpieczeństwa katechin zielonej herbaty ze wszystkich źródeł żywności zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

Zielona herbata jest wytwarzana z liści Camellia sinensis (L.) Kuntze, bez fermentacji, co skutkuje obecnością flawanoli powszechnie znanych jako katechiny, z których najistotniejszym jest 3-galusan (-) epigalokatechiny. Katechiny zielonej herbaty mogą być spożywane jako tradycyjne napary zielonej herbaty, odtworzone napoje herbaciane lub jako suplement diety zawierający skoncentrowane ekstrakty zielonej herbaty o bardzo różnych poziomach 3-galu- sanu (-) epigalokatechiny.

W marcu 2018r. EFSA przyjęła opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa katechin zielonej herbaty. EFSA stwierdził aw tej opinii, że katechiny z naparów zielonej herbaty przygotowanych w tradycyjny sposób oraz odtworzonych napojów o składzie równoważnym składowi tradycyjnych naparów zielonej herbaty zasadniczo uznaje się za bezpieczne zgodnie z domniemaniem bezpieczeństwa, pod warunkiem że spożycie odpowiada spożyciu zgłoszonemu w państwach członkowskich. Średnie dzienne spożycie 3-galusanu (-) epigalokatechiny wynikające ze spożycia naparów zielonej herbaty wynosi od 90 do 300 mg/dzień.

EFSA stwierdziła również, że w oparciu o dostępne dane na temat potencjalnego szkodliwego działania katechin zielonej herbaty na wątrobę z interwencyjnych badań klinicznych wynika, że spożycie dawek równych lub wyższych niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny dziennie w formie suplementu diety wskazuje na statystycznie istotny wzrost aminotransferaz u przyjmujących je osób w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, co świadczy o uszkodzeniu wątroby.

Biorąc pod uwagę, że EFSA nie była w stanie określić dziennego spożycia katechin zielonej herbaty w żywności, które nie budzi obaw co do zdrowia ludzi, oraz biorąc pod uwagę znaczny szkodliwy wpływ na zdrowie związany z dziennym poziomem spożycia 3-galusanu (-) epigalokatechiny równym 800 mg lub wyższym, uznano za zasadne, aby zakazać dodawania do żywności lub stosowania w produkcji żywności 3-galusanu (-) epigalokatechiny z ekstraktów zielonej herbaty na poziomie równym 800 mg lub wyższym na dzienną porcję żywności. Ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały zatem włączone do części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, a ich dodawanie do żywności lub stosowanie w produkcji żywności powinno być dozwolone wyłącznie na warunkach określonych w tym załączniku. "Ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny

Nowe wymogi dla żywności zawierającej 3-galusan epigalokatechiny (EGCG) z ekstraktów zielonej herbaty.

Warunki stosowania:

Dzienna porcja żywności musi zawierać mniej niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny.

Wymogi oznaczenia na etykiecie:

  • Na etykiecie podaje się maksymalną liczbę porcji żywności przeznaczonych do dziennego spożycia oraz ostrzeżenie, aby nie spożywać dziennej ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej.
  • Na etykiecie podaje się zawartość 3-galusanu (-) epigalokatechiny w przeliczeniu na porcję żywności.
  • Etykieta musi zawierać następujące ostrzeżenia:
  • „Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę”
  • „Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat”
  • „Nie należy spożywać na czczo".

Środki spożywcze zawierające ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które nie spełniają wymogów rozporządzenia i zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia, mogą pozostać w obrocie do dnia 21 czerwca 2023.

Zródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: