Wa偶na zmiana dla producent贸w i dystrybutor贸w suplement贸w diety - 10 substancji zostanie zakazanych.

Na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji (RCL) pojawi艂 si臋 projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia, zmieniaj膮cego Rozporz膮dzenie w sprawie substancji wzbogacaj膮cych dodawanych do 偶ywno艣ci1

Obecnie obowi膮zuj膮ce rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z 9 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety2 wdra偶a dyrektyw臋 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbli偶enia ustawodawstw Pa艅stw Cz艂onkowskich odnosz膮cych si臋 do suplement贸w 偶ywno艣ciowych3

Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z 9 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie sk艂adu oraz oznakowania suplement贸w diety zawiera jedynie wykaz witamin i sk艂adnik贸w mineralnych oraz ich formy chemiczne, kt贸re mog膮 by膰 stosowane w produkcji suplement贸w diety oraz dodatkowe wymagania dotycz膮ce ich zawarto艣ci w suplementach diety

Celem projektowanego rozporz膮dzenia jest okre艣lenie wykazu substancji innych ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne, zakazanych w produkcji 艣rodk贸w spo偶ywczych, z uwagi na konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego konsument贸w. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci suplement贸w diety. 

Kwestie dotycz膮ce obecno艣ci w suplementach diety substancji innych ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne nie s膮 regulowane przepisami unijnymi. W zwi膮zku z tym, do suplement贸w diety dodawane s膮 r贸偶ne substancje, kt贸re mog膮 mie膰 szkodliwy wp艂yw na zdrowie i 偶ycie konsument贸w. Sprawami dotycz膮cymi obecno艣ci tych substancji w suplementach diety zajmuje si臋 Zesp贸艂 do spraw Suplement贸w Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, zwany dalej 鈥瀂espo艂em鈥. 

30 sierpnia 2021 r. Zesp贸艂 przyj膮艂 uchwa艂臋 nr 6/2021 w sprawie niekt贸rych substancji i surowc贸w ro艣linnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety. Lista substancji i surowc贸w ro艣linnych, kt贸re nie mog膮 by膰 stosowane w suplementach diety stanowi膮ca za艂膮cznik nr 1 do przedmiotowej uchwa艂y, zawiera 7 substancji lub grup substancji i surowc贸w ro艣linnych, kt贸re nie powinny by膰 stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego konsument贸w.

Dotyczy to nast臋puj膮cych substancji lub grup substancji: 

  • chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;
  • pieprz metystynowy (Piper methysticum) znany r贸wnie偶 jako kava kava;
  • pankreatyna;
  • ibutamoren (mesylan ibutamorenu);
  • DMAA (w szczeg贸lno艣ci okre艣lana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3-dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina); 
  • ligandrol (LGD-4033); 
  • ostaryna (enobosarm). 

Ponadto 28 pa藕dziernika 2021 r. Zesp贸艂 przyj膮艂 uchwa艂臋 nr 9/2021 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 nr 6/2021 z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie niekt贸rych substancji i surowc贸w ro艣linnych, niedozwolonych do stosowania w suplementach diety. W zwi膮zku z t膮 uchwa艂膮 do za艂膮cznika nr 1 uchwa艂y nr 6/2021 dodane zosta艂y kolejne 3 substancje, kt贸re nie powinny by膰 stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego konsument贸w. S膮 to nast臋puj膮ce substancje: 

  • andaryna, 
  • RAD-140, 
  • 艣wierzbiec w艂a艣ciwy.

Tym samym projekt rozporz膮dzenia okre艣la wykaz substancji innych ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne zakazanych w produkcji 艣rodk贸w spo偶ywczych i przenosi tre艣膰 uchwa艂 Zespo艂u do Rozporz膮dzenia. Regulacja obj臋ta projektem rozporz膮dzenia odnosi膰 si臋 b臋dzie do podmiot贸w produkuj膮cych i wprowadzaj膮cych 艣rodki spo偶ywcze, w tym przede wszystkim suplementy diety, do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podsumowanie

Po wej艣ciu w 偶ycie projektowanych przepis贸w nie b臋dzie mo偶na wprowadza膰 do obrotu 艣rodk贸w spo偶ywczych zawieraj膮cych wymienione w za艂膮czniku substancje inne ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne, a 艣rodki spo偶ywcze, g艂贸wnie suplementy diety, kt贸re je zawieraj膮, a wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b臋d膮 mog艂y pozostawa膰 w obrocie nie d艂u偶ej ni偶 przez 30 dni od dnia wej艣cia w 偶ycie rozporz膮dzenia. 

Producenci i dystrybutorzy 偶ywno艣ci, w szczeg贸lno艣ci suplement贸w diety powinni przeanalizowa膰 sk艂ad oferowanych przez siebie produkt贸w. Zwraca uwag臋 bardzo kr贸tki okres przej艣ciowy mi臋dzy wej艣ciem w 偶ycie proponowanej zmiany, a zakazem wprowadzania do obrotu 艣rodk贸w spo偶ywczych zawieraj膮cych zakazane substancje. 

Projekt dost臋pny jest na stronie RCL>

殴r贸d艂o: uzasadnienie do projektu; opracowanie w艂asne.

1 Dz. U. 2020r. poz. 2021

2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1951

3 Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: