zrzut ekranu 2021 05 13 o 19.59.11

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Austriacki organ ds. Konkurencji przyjął zobowiązania i zamknął postępowanie przeciwko Merck Sharp & Dohme GmbH, dotyczące strategii cenowych, którym zarzucano niezgodne z prawem utrudnianie wejścia konkurentówgenerycznych na rynek.

Zgodnie z komunikatem prasowym organu badana strategia cenowa dotyczyła produktu Temodal (temozolomid - lek na guzy mózgu) i obejmowała specjalne oferty dla szpitali po cenach niższych od kosztów lub produktów bezpłatnych, z wyższymi cenami za dostawę do aptek lokalnych. Twierdzono, że strategia ta w nieuczciwy sposób wyklucza wejście konkurentów leków generycznych, usuwając wszelkie zachęty dla szpitali do stosowania alternatywnych wersji leków generycznych dla początkowych dawek otrzymywanych przez pacjentów w warunkach szpitalnych. Następnie pacjenci rzadko przechodzili na alternatywną wersję generyczną do kolejnych dawek wydawanych w aptekach. Chociaż ta strategia cenowa mogła przynieść korzyści szpitalom ze względu na niższe ceny początkowych dawek, austriacki organ ds. konkurencji uznał, że ogólnie system opieki zdrowotnej ucierpiałby z powodu wyższych cen pobieranych za późniejsze dawki wydawane w aptekach oraz zmniejszone bezpieczeństwo dostaw wynikające z niezdolności innych dostawców do skutecznego wejścia na rynek. Sprawa była konsekwencją kontroli Komisji Europejskiej w 2016 r., po której austriacki organ wszczął postpowanie w 2018 r. i skierował sprawę do Austriackiego Sądu Kartelowego w 2020 r..

Ostatecznie doprowadzono do ugody obejmującej następujące zobowiązania:

  • przyszła sprzedaż preparatu Temodal do szpitali musi odbywać się po cenie przekraczającej średni koszt zmienny, oraz
  • firma farmaceutyczna musi wdrożyć regularne i obowiązkowe szkolenia dla swoich pracowników oraz procedury w celu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji.

Śledzący sprawy z zakresu prawa konkurencji dotyczące branży farmaceutycznej z pewnością mogą zauważyć, iż ta sprawa przypomina sprawę Napp z 2001 r. w Wielkiej Brytanii (skutkującą stwierdzeniem naruszenia i nałożeniem grzywny na Napp) oraz sprawą AstraZeneca z 2014 r. w Holandii (skutkujące stwierdzeniem braku naruszenia, z uwagi na to, iż organ nie mógł ustalić, że AstraZeneca zajmowała dominującą pozycję na rynku).

Komentarz:

  • Przedstawiana sprawa jest relatywnie nowa w Austrii i wiąże się z ugodą (bez nałożonej kary finansowej i ze stosunkowo niedokuczliwymi zobowiązaniami). Nie jest zatem pewne, jaki byłby ostateczny wynik, gdyby sprawa została rozpoznana przez Austriacki Sąd Kartelowy.
  • Urzędy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność posiadania odpowiednich procedur Compliance i programów szkoleniowych zapewniających przestrzeganie prawa konkurencji. Brak takich programów i szkoleń jest czynnikiem zwiększającym ryzyko potencjalnych naruszeń.
  • Warto zadbać o odpowiednie procedury i szkolenia proaktywnie.

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: