Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w ślad za innymi europejskimi organami antymonopolowymi dostrzegł, że wyjątkowe okoliczności pandemii mogą skłaniać podmioty gospodarcze do współpracy i koordynowania swoich działań w celu przezwyciężenia skutków kryzysu ekonomicznego.

UOKiK uruchomił na czas trwania epidemii specjalny adres mailowy dla przedsiębiorców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Służy uzyskaniu przez przedsiębiorców nieformalnej opinii UOKiK, czy planowane przez nich tymczasowe działania spowodowane epidemią są zgodne z prawem konkurencji.

Przedsiębiorca powinien zawrzeć w swoim zapytaniu jak najwięcej informacji o planowanej inicjatywie, w tym przede wszystkim

  • szczegóły dotyczące przedsiębiorcy/przedsiębiorców oraz produktów lub usług,
  • zakres i zasady współpracy,
  • aspekty dotyczące współpracy, które mogą budzić wątpliwości w kontekście ich zgodności z regułami konkurencji,
  • korzyści do osiągnięcia w ramach inicjatywy oraz wyjaśnienie celowości podejmowanych działań w obecnej sytuacji.

W opinii UOKiK oceni przede wszystkim:

  • czy pozytywne skutki współpracy pomiędzy przedsiębiorcami przeważają nad ich ewentualnymi antykonkurencyjnymi konsekwencjami
  • czy środki zastosowane przez przedsiębiorcę mają charakter niezbędny do walki ze skutkami epidemii koronawirusa oraz
  • czy rzeczywiście służą osiągnięciu założonych celów, np. zwiększeniu produkcji, optymalizacji dostaw.

W przypadku, gdy UOKiK warunkowo zaakceptuje rozwiązania zaproponowane przez przedsiębiorców, poinformuje w swojej opinii o obowiązkach ciążących na wnioskodawcy. Może być to np. obowiązek informowania UOKiK o przebiegu współpracy czy zgłaszania ewentualnych dalszych uzgodnień.

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: