Podmioty, które zamierzają importować do Polski suplementy diety, żywność wzbogacaną lub specjalnego przeznaczenia – powinny pamiętać, że muszą one spełniać wymagania określone w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych.

Środki spożywcze, które należy zgłosić do Generalnego Inspektora Sanitarnego (GIS) to:

  • suplementy diety;
  • środki spożywcze wzbogacone o witaminy, składniki mineralne lub inne substancje;
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt;
  • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

GIS traktuje wyżej wymienione środki spożywcze jako żywność. Powiadamiając o zamiarze ich wprowadzenia do obrotu nie trzeba dostarczać np. wyników badań co do skuteczności określonego produktu. Istotna jest jednak forma dokonania powiadomienia, o czym przekonał się jeden z przedsiębiorców, który z GIS toczył spór zakończony wyrokiem WSA w Warszawie, o czym niżej.

Warto na początku wskazać, że art. 29 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności stanowi, że powiadomienia, dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia, którego wzór określają odrębne przepisy. Z powyższego przepisu wynika, że skutecznie złożyć powiadomienie można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej - za pomocą formularza, który znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzoru formularza). Jednocześnie zgodnie z art. 29 wspomnianej ustawy, jeżeli dokument elektroniczny nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powiadomienia należy dokonać również w formie pisemnej na formularzu według określonego wzoru. Przepis ten nie wyłącza jednak złożenia powiadomienia w formie elektronicznej, a jedynie pozwala na dodatkowe złożenie powiadomienia w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, jeśli podmiot składający powiadomienie nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ww. ustawy za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym podpisem. Wspomniany wyrok WSA potwierdza ww. stanowisko. Skarżąca zawiadomiła o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zaspokajającego zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców (która to kwalifikacja swoją drogą już nie istnieje).

GIS poinformował skarżącą, że powiadomienia dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia. W toku postępowania strona wniosła skargę na bezczynność organu w sytuacji, gdy w rzeczywistości organ (GIS) nie pozostawał w bezczynności. Nie istniało bowiem po stronie GIS zobowiązanie do podjęcia czynności, tj. przyjęcia powiadomienia, skoro powiadomienie to nie zostało dokonane przez skarżącą we właściwej formie.

Komentarz:

  • Wprowadzając do obrotu produkty żywnościowe należy uważnie zapoznać się zarówno z informacjami, które należy podać w powiadomieniu, jak i z formą, która powinna być dochowana, aby zgłoszenie było skuteczne:
  • Powiadomienie składamy w formie elektronicznej za pomocą formularza, który znajduje się na stronie GIS.
  • Jeżeli dokument elektroniczny nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powiadomienia należy dokonać również w formie pisemnej na formularzu według określonego wzór.
  • Do powiadomienia należy obligatoryjnie dołączyć wzór oznakowania w języku polskim. Etykieta powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych.
  • Dokonanie powiadomienia jest bezpłatne.
  • Za dzień złożenia powiadomienia, uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli natomiast powiadomienie nie jest opatrywane takim certyfikatem czyli wymaga przesłania również wersji papierowej, za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Cytowany wyrok: WSA w Warszawie z dnia 23.07.2020, sygn. VII SAB/Wa 76/20

Chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać wsparcie prawne? Skontaktuj się z nami pod numerem tel. 532 990 560 lub wysyłając email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: