Kontrola IJHARS – krok po kroku
 • Nowe

Od 1 lipca 2020 r. kontrolą jakości żywności zajmuje się jeden organ - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). IJHARS odpowiada za kontrole jakości żywności „od pola do stołu”, czyli u producentów rolnych, przetwórców i importerów, w magazynach, hurtowniach i sklepach.

Jej zadaniem jest sprawdzanie m.in. czy produkty spożywcze nie są zafałszowane i czy są właściwie oznaczone. Kontrole obejmują żywność nieprzetworzoną (np. owoce, warzywa, ryby, mięso) i przetworzoną (np. pieczywo, makarony, sery), a także opakowania artykułów spożywczych. IJHARS sprawdza też jakość dań, które są serwowane w barach, restauracjach, szkolnych stołówkach czy zakładach cateringowych, przygotowujących posiłki dla szpitali. IJHARS może nakładać na przedsiębiorców kary, a także wycofać ze sklepów całą partię zafałszowanej żywności. Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres kompetencjo, warto wiedzieć jak – krok po kroku – przebiega kontrola, kto i jak może ją przeprowadzić, czy i jak można zgłosić zastrzeżenia do protokołu. 

Jakie są wymagania w zakresie jakości handlowej? Jakie produkty i półprodukty podlegają kontroli?

Zgodnie z ustawą z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dalej „Ustawa JHARS”), wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie:

 • jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania;
 • oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W odpowiednich przepisach - rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określone zostały wymagania w zakresie jakości handlowej m.in.:

 • wyrobów czekoladowych i kakaowych;
 • miodu;
 • fermentowanych napojów winiarskich;
 • wybranych przetworów owocowych (m.in. dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych, soków i nektarów);
 • ziemniaków;
 • niektórych przetworów mlecznych (m.in. mleka zagęszczonego, mleka w proszku, kazeiny);
 • ekstraktów kawy i cykorii;
 • i niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego.

Ponadto, producenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów unijnych, odnoszących się do jakości handlowej m.in.:

 • świeżych owoców i warzyw;
 • wina;
 • napojów spirytusowych;
 • oliwy z oliwek;
 • jaj;
 • mięsa drobiowego;
 • tusz wieprzowych i wołowych
 • przetworów rybnych oraz mlecznych.

Kto przeprowadza kontrole?

Na mocy Ustawy JHARS, nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Urzędowe kontrole żywności przeprowadza pracownik inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do kontroli. Kontrole są niezapowiedziane, i mogą być również przeprowadzane ad hoc.

Jaki jest cel kontroli jakości handlowej?

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy:

 1. artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej, określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta;
 2. artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej;
 3. ilość i jakość składowanego artykułu rolno-spożywczego są zgodne z ustalonymi warunkami składowania.

Co to jest jakość handlowa?

Pojęcie jakości handlowej zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej, i oznacza „(…) cechy artykułu rolno-spożywczego, dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi".

Pojęcie to nie obejmuje zatem:

 • wymagań zdrowotnych żywności (w tym wymagań weterynaryjnych i fitosanitarnych);
 • wymagań dotyczących przestrzegania higieny (sanitarnych), co reguluje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przewidziane w niej wymogi zapewniają odpowiednią „poza-zdrowotną" jakość produktów i chronią interesy ekonomiczne konsumenta.

Etapy kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

Co roku Inspekcja Handlowa przeprowadza prawie 20 tys. kontroli, podczas których sprawdza ponad 165 tys. partii produktów. Dużą część z nich stanowi żywność – było to ok. 7-8 tys. kontroli rocznie.

Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość swoich praw i obowiązków w czasie kontroli IJHARS. Zawczasu można przeszkolić pracowników, zrealizować także symulowaną kontrolę, aby w razie tej rzeczywistej – wszystkie zaangażowane z nią osoby wiedziały dokładnie, jak się zachować i na co zwracać uwagę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu!

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: