Prawo konkurencji dotyczy również działów HR/Personalnych. Warto wiedzieć czego się wystrzegać w rozmowach branżowych np. na temat siatki wynagrodzeń.

Standardowo prawo konkurencji postrzega się jako dziedzinę oscylującą wokół działów sprzedaży, marketingu, okazjonalnie PR lub finansów. Rzadko pada odpowiedź twierdząca na pytanie czy widziałbyś/widziałabyś przestrzeń na działanie niezgodne z prawem konkurencji w obszarze polityki personalnej.

Warto poznać rozwijający się trend egzekwowania prawa antymonopolowego w obszarze choćby rekrutacji. W coraz większym stopniu organy ścigają takie naruszenia prawa antymonopolowego, które nie wymagają porozumienia, ale bazują na samej wymianie niektórych rodzajów informacji. Między konkurentami, wymiana informacji związanych z parametrami istotnymi dla konkurencji (na przykład ceny, marże, koszty, klienci) jest uważane za poważne naruszenie prawa antymonopolowego.

Jak może wyglądać bezprawna wymiana informacji między konkurentami w obszarze HR?

W praktyce pracownicy działów personalnych/kadrowych powinni być czujni w tematach związanych z informacjami dotyczącymi zasobów ludzkich, którymi się dzielą – nawet – uwaga z firmami, które pozornie (to istotne) nie są ich konkurentami. Otóż, firmy mogą działać na różnych rynkach produktowych lub usługowych – jedni produkują żywność, inni produkty chemiczne codziennego użytku. Zatem produktowo – nie są dla siebie firmami konkurującymi. Ale jednak konkurują ze sobą na rynku rekrutacyjnym, walczą o pozyskanie talentów z tego samego ‘rynku rekrutacyjnego’. Można zatem całkiem wyobrazić sobie, że całkowicie niewinnie pomyślane spotkanie branżowe, w ramach stowarzyszeń lub podobnych wydarzeń i wymiana w ich trakcie informacji w zakresie wskaźników wynagrodzenia może rodzić poważne kwestie antymonopolowe, mimo że przedsiębiorstwa uczestniczące w benchmarkingu działają w różnych branżach.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wraz z Federalną Komisją ds. Handlu bardzo wydały wytyczne dla obszaru HR, dostępne tutaj:

https://www.justice.gov/atr/file/903511/download

Amerykanie podzielili się pomocną listą praktyk w temacie polityki HR, które szczególnie mogą być dotkliwie ocenione na gruncie prawa antymonopolowego.

Przykładowo:

  • Uzgadnianie z innymi firmami poziomu lub składników wynagrodzenia (w tym benefitów) pracowników, określonej grupy lub typu pracy;
  • Uzgadnianie form zatrudnienia pracowników, innych elementów istotnych z punktu widzenia pracownika
  • Uzgadnianie z innymi firmami zakazu wykupowania/ podbierania sobie nawzajem pracowników lub zakazu zatrudniania swoich pracowników;
  • Wymiana informacji między firmami nt poziomu wynagrodzeń, składników wynagrodzenia itp.

Czy mają zastosowanie analogicznie w UE i Polsce? Oczywiście nie z taką precyzją jak w Stanach, ale lokalne władze mogą się zainteresować nowym, relatywnie ciekawym obszarem naruszeń… Z pewnością warto o nich wiedzieć i się odpowiednio przygotować.

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: